• Klubben (LC Eiksmarka) ble dannet i januar 1958
• Så langt har nesten 120 personer vært medlem i klubben i      kortere eller lengre tid
• De første årene ble det arrangert St Hans-fest på Øvrevoll      med rundt 3000 til stede hvert år
• Det ble utgitt og distribuert egen avis (”Eiksmarka Tilskuer”)    til husstandene i lokalmiljøet
• Klubben var med å opprette Lions Førerhundskole i 1966
• Klubben arrangerte i flere år på 80-tallet ”Det lille                    Ridderrenn” sammen med LC Stabekk
• Klubben har deltatt aktivt ved alle Lions Røde Fjær aksjoner

 

• LC Bærum-Hosle ble stiftet i 1986
• Klubben drev selvstendig til 2006
• Hovedaktiviteten var hjulskiftaksjonen på Hosle
• De to klubbene slo seg sammen i 2007 under navnet LC        Eiksmarka-Hosle