Hvem er Lions

Hvem er Lions

Publisert av Sverre Norgren den 28.10.20. Oppdatert 23.08.23.

Eiksmarka-Hosle Lionsklubb består av engasjerte medlemmer som vil bruke fritiden sin  til å hjelpe andre.

Lions Club Bærum/Hosle og Lions Club Eiksmarka ble den 1. januar 2008 slått sammen til en klubb og heter nå Lions Club Eiksmarka-Hosle.  Klubben har nå 30 medlemmer. 
LC Eiksmarka startet sin virksomhet den 27. januar 1958, mens LC Hosle ble stiftet høsten 1986.

 Organisasjonens motto er "We serve" eller "Til tjeneste"

Medlemskap i Lions innebærer et aktivt medmenneskelig engasjement i å hjelpe andre.

Lions skal gi mulighet for utvikling og inspirasjon i et miljø preget av godt kameratskap.

Lions har som hovedoppgave å drive humanitært hjelpearbeid.  Dette favner svært vidt. Lionsmedlemmene engasjerer seg i å hjelpe  mennesker i lokalsamfunnet, i nasjonale prosjekter og i internasjonalt bistandsarbeid.  Arbeid i Lions skal utvikle større forståelse mellom mennesker,  og lionsmedlemskapet skal gi mulighet til  egenutvikling og vennskap.

Hoveddelen av Lions engasjement skjer i nærmiljøet.  Det er mange som faller utenfor det offentlige støtteapparat,  og mange har behov for menneskelig kontakt, en hånd å holde i.  Lions er der og støtter på forskjellige måter, og viser omtanke for  mennesker som har det vanskelig; syke, eldre og funksjonshemmede,  familier som er blitt rammet av en ulykke.  
Arbeid med unge er et prioritert område, og man satser spesielt på holdningsskapende og forebyggende arbeid og aktiviteter.

For nærmere informasjon kan du kontakte:

Klubbens President: 

Svein Arne Lilleløkken, Jaktlia 31B, 1361 Østerås
Telefon:  Mobil:  950 40774
E-Mail: sveinarne58@gmail.com

Klubbens sekretær:
Rolf Norgren, Sagtomtveien 34, 1359 Eiksmarka
Telefon:  Mobil 977 94987
E-mail: rolf.norgren@outlook.com